Contact

Contact

  • R&D
  • A.#905 120, Heungdeokjungang-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
  • T. +82 31 515 6006
  • F. +82 31 6272435

  • Office
  • A. 278, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
  • T. +82 2 2183 5400
  • F. +82 2 529 1610
  • E.hspark@enerfarm.co.kr